Logopedie Helpt heeft contracten met alle zorgverzekeraars. U kunt ook zonder verwijzing naar de logopedie komen. Voor kinderen tot 18 jaar is de logopedie gratis. Vanaf 18 jaar wordt logopedie vergoed vanuit de eigen bijdrage.