KINDEREN 

Specialisaties

voor beelden van speelgoed om taal te stimuleren

Taal:   

Communicatieve taaltherapie bij kinderen

Taalstoornissen bij meertalige kinderen

Ouderbetrokkenheid bij taaltherapie met TOLK

DGM Denk stimulerende Gesprek Methodiek

Dysfathische ontwikkeling : cursus integrale groepsbehandeling volgens Tan/ Soderberg,

Hanencursus Praten doe je met z’n tweeën, oudercursus,

Sensorische Integratie, basis en behandelmodule Anders kijken naar kinderen, prikkelverwerking,

Executieve functies, het ontwikkelen van zelfsturing, en coachen en trainen van de executieve functies        Verbindend communiceren, afgeleid van de methode geweldloze communicatie, meerdere avonden

NTTT, Narratieve Taal Teken Therapie,

RGM, Ronnie Gardiner Methode, Ze je brein in beweging,

Gewerkt op het speciaal basisonderwijs de Sprankel en de Rietlanden, tussen 2018 en 2019

Spraak:

Methaphon Behandeling van kinderen met fonologische stoornissen volgens de Metaphon therapie

Diagnostiek en behandeling van Verbale Ontwikkelings Dyspraxie

Stotterpreventie bij kinderen met spraak- en taalproblemen

Orale Myo Functionele Therapie

RGM, Ronnie Gardiner Methode, Zet je brein in beweging

Afwijkende mondgewoonten/ slikproblemen

Orale Myo Functionele Therapie voor kinderen en volwassenen    https://www.omft.info/

Stem: 

Massagetechniek                Elfriede Ocker

Massage techniek               Meer dan larynxmanipulatie

Informatie stemstoornissen JBZ Jeroen Bosch Ziekenhuis

Stemtherapie bij kinderen

Mindfulness

Lax Vox

RGM, Ronnie Gardiner Methode, Ze je brein in beweging

Access bars    https://nld.accessconsciousness.eu/

Adem:

Ademcursus                        Ademworkshops voor zorgproffecionals

Massagetechniek                Elfriede Ocker

COPD                                   Elfriede Ocker en meer dan larynxmanipulatie

Massage techniek               Meer dan larynxmanipulatie

Access Bars  Practitioner      https://nld.accessconsciousness.eu/

Gehoor:

LINC programma voor kinderen met auditieve verwerkingsproblemen

Voorlichting over AVP auditieve verwerkingsproblemen

Spraakafzien via de GGMDhttps://www.ggmd.nl/aanbod/trainingen/training-spraakafzien/

Stotteren:

Stotterpreventie bij kinderen met spraak- en taalproblemen

Cursussen geven:

Hanencursus Praten doe je met z’n tweeën, oudercursus

Ouderbetrokkenheid bij taaltherapie met TOLK

GGMD, Spraakafzien voor slechthorendenhttps://www.ggmd.nl/aanbod/trainingen/training-spraakafzien/

Dyslexie, HOI-foundation

RGM, Ronnie Gardiner Methode, Zet je brein in beweging

Dyslexie:

Executieve functies, het ontwikkelen van zelfsturing

Executieve functies, coachen en trainen

F en L methode, Taal in blokjes

Effectief werken met dyslexie

Notice-ability, HOI-foundation

VOLWASSENEN specialisaties

Stem: 

Massagetechniek                Elfriede Ocker

Massage techniek               Meer dan larynxmanipulatie

Informatie stemstoornissen JBZ Jeroen Bosch Ziekenhuis

Stemtherapie bij kinderen

Mindfulness cursus zelf gevolgd

RGM, Ronnie Gardiner Methode, Zet je brein in beweging

Access Bars practitionerhttps://nld.accessconsciousness.eu/

Adem:

Ademcursus                        Ademworkshops voor zorgproffecionals

Massagetechniek                Elfriede Ocker

COPD                                   Elfriede Ocker en meer dan larynxmanipulatie

Massage techniek               Meer dan larynxmanipulatie

Massage techniek               Access Bars Practitionerhttps://nld.accessconsciousness.eu/

Gehoor:

LINC programma voor mensen met auditieve verwerkingsproblemen

Voorlichting over AVP auditieve verwerkingsproblemen

Spraakafzien via de GGMDhttps://www.ggmd.nl/aanbod/trainingen/training-spraakafzien/

CI-hoortraining

Psychische problemen:    

Massagetechniek                Elfriede Ocker

Mindfulness, meerdere dagen

Access bars         https://nld.accessconsciousness.eu/                                                                                                                                               1

Algemeen:       

Logopedie en samenwerking

Bepalen van de eigen strategie

Time management

NLP practitioner