Taal

  • veel “uh” zeggen/ te weinig woorden weten
  • een verhaal vertellen wat niet te begrijpen is
  • kromme zinnen maken
  • veel praten met  je handen
  • onvoldoende taalgebruik
  • lees- en spellingproblemen

0-4 jaar

Als uw kind niet of bijna niet spreekt dan helpen wij u met contact maken d.m.v. spel met uw kind en met videobeelden van ouders. Wij helpen u ook om de taal te stimuleren ook in uw moedertaal. Ik maak  onder andere gebruik van de Hanen oudercursus, praten doe je met z’n tweeën, de VAT-principes. Volgen Aanpassen en Toevoegen.

Het Consultatiebureau adviseert vaak eerst onderzoek bij Kentalis. In de tijd dat u moet wachten op het onderzoek kunt u alvast terecht bij mij. Ik kan u en uw kind alvast helpen.

Zie training voor meer informatie over de Haenen oudercursus. Deze cursus wordt ook gegeven door Kentalis. Bij voldoende aanmeldingen kan ik de cursus op meerdere plaatsen in Den Bosch geven.

voor beelden van speelgoed om taal te stimuleren.

Methodes die in gebruik zijn onder andere:

de VAT-principes van de haenen ouedrcurusus

Communicatieve taaltherapie

TOLK, Taal aanbieden, Overnemen, Luisteren, Kijken,

DGM, Denk Stimulerende Gespreks Methodiek,

Dysfathische ontwikkeling.

spelletjes, boeken en computerprogramma’s.

…………

Klik hier voor de sneltest taal.          Kindentaal

2-8 jaar

Als uw kind in korte zinnen spreekt, weinig woorden gebruikt, een verhaal vertelt dat u niet begrijpt, veel de handen gebruikt tijdens het vertellen kan het zijn dat zijn taal achter blijft. Uw kind heeft moeite om het Nederlands en uw moedertaal te leren. Uw kind kan er ook heel onzeker van worden.

Wanneer een kind in het begrijpen en gebruiken van taal achterblijft, kan er sprake zijn van een vertraagde taalontwikkeling of taalontwikkelingsstoornis, wel of niet specifiek.
Kenmerken van een vertraagde taalontwikkeling zijn: (nog) niet spreken of minder spreken dan leeftijdsgenootjes, spreken in onvolledige zinnen, moeite met het formuleren van zinnen, niet begrijpen van talige opdrachten, matige woordenschat, problemen met woordvorming, verhaalstructuur, taalgebruik en communicatieve voorwaarden.
Een vertraging in de taalontwikkeling kan problemen geven; het kind wordt niet goed begrepen en kan zich onvoldoende uiten. Dit kan zelfs tot gedragsproblemen leiden.

Ik geef ook de Haenen oudercursus. Deze cursus wordt ook gegeven door Kentalis. Bij voldoende aanmeldingen kan ik de cursus op meerdere plaatsen in Den Bosch geven.

8-18 jaar

Als hij heel veel of juist heel weinig praat. Op het speciaal onderwijs zit, gedragsproblemen heeft of kenmerken of gediagnostiseerde TOS, ADHD, ADD, Autisme of Dyslexie heeft kan ik u en uw kind goed helpen. Ik ga eerst luisteren naar u en uw kind, we omgeving zoals de school en testen. Daarna ga ik kijken waar hij goed en iets minder goed in is.

Bij de diagnoses stopt het niet maar begint het.

Bij twijfel neem gerust contact met me op.

De methodes die in gebruik zijn onder andere:

Narratieve Taal Teken Therapie. NTTT.

Luister en doe mee.

Communicatieve taaltherapie

Denk stimulerende gesprek methodiek

…………..

Lees-en spellingproblemen

Uw kind heeft moeite met hakken en plakken, zegt “ik eet een bamaan “en als hij rijmen moeilijk vindt dan kunnen wij de taal helpen stimuleren.
Veel lees-en spellingproblemen komen voor in combinatie met problemen in de taalontwikkeling, fonologie (klankontwikkeling) en/of auditieve vaardigheden.
Bij kinderen uit groep 2 kunnen problemen gesignaleerd worden die later kunnen leiden tot lees- en spellingproblemen. Moeite met het aanleren van begrippen zoals ‘links’ en ‘rechts’ en de dagen van de week, versjes onthouden en rijmen zijn voorbeelden van dergelijke problemen.

Bij een vermoeden van of al gediagnostiseerde  Dyslexie werken wij samen met verschillende onderzoeksinstanties in de buurt zoals , Spil, Opdidact, de BOP of Merkelbach. Bij vragen hierover neem gerust contact met mij op.

 

Taalproblemen bij volwassenen heet afasie en komt vaak door een hersenbloeding. Zie www.logopedie.nl

Ik werken dan met verschillende methodes en computerprogramma’s en in overleg met de Tolbrug of het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Ik kom ook graag naar u toe, als u niet naar ons kunt komen.