Voor Ouders

 https://www.logopedie.nl/home

De site van onze vakvereniging waar veel informatie over alle logopedische problemen

te vinden is

Mijnkindonline.nl

Allerlei zaken rond uw kind op internet

https://www.kijkopkoo.nl/wijkpleinen-s-hertogenbosch/

met onder andere informatie over opvoeding….

https://www.opvoeden.nl/cjg/

https://www.farent.nl/

welzijnsonderneming

https://www.triplep-nederland.nl/nl-nl/triple-p-in-het-kort/

Opvoedingsondersteuning op maat. Positief Pedagogisch Programma. Het CJG, peuterspeelzalen en scholen werken hier veel mee in Den Bosch

https://balansdigitaal.nl/

Oudervereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag zoals ADHD, dyslexie, PDD-NOS

http://www.probiblio.nl/media/24869/voorlezen_leuk_en_leerzaam_folder_ouders.pdf

http://www.probiblio.nl/media/24877/voorlezen_leuk_en_leerzaam_inlegvel.pdf

Voor kinderen

 Praatapps. https://www.praatapps.nl/

 Schoolbieb.nl

 

https://www.docukit.nl/

Honderden stukken tekst over allerlei onderwerpen

 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzendingen/

Naast sesamstraat en jeugjournaal zeer leerzaam programma

https://schooltv.nl/

voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Zoals: Huisje boompje beestje, Voor groep 3 en 4 en Koekeloere, Voor groep 1 en 2

Citotrainer.nl/leestrainer

geo.nl, spreekwoorden en gezegden

willbert.nl, verhaaltjes aan de hand van plaatsjes

Voor Volwassenen

Stemprobemen:

https://www.nvlf.nl/cms/showpage.aspx?id=561

 Afasie.nl

De Nederlandse Afasie vereniging die veel onderzoek doet en voorlichting geeft.

Hersenstichting.nl

Logopedie.nl

De site van onze vakvereniging waar veel informatie over alle logopedische problemen

te vinden is